Login
Create an account

Job description

 
You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

Cap d'Explotació


Location: Granollers, Spain
Department: Engineering & Pharma
Salary: Salario competitivo
Contract: Contrato indefinido

Organization

Empresa d'energia elèctrica amb més de 100 anys de recorregut amb seu a Granollers. Comercialitza energia elèctrica d'origen certificat 100% renovable.

Function

Com a Cap d'Explotació reportaràs al Director de Distribució i les teves funcions principals seran:

-Responsable de la Operació, manteniment i reposició de la xarxa de Distribució.
-Responsable del control econòmic de la seva àrea de gestió
-Responsable del pla d'autoprotecció
-Responsable de minimitzar les pèrdues tècniques a la xarxa
-Responsable de la supervisió del sistema de proteccions de la xarxa elèctrica
-Responsable del compliment dels objectius del seu Departament
-Estructurar, dinamitzar i planificar l'àrea de l seva gestió d'acord amb les directrius del projecte SGE
Definir les responsabilitats de la seva organització i proporcionar mitjans
-Liderar l'estratègia de l'empresa que aplica al seu Departament que permeti assolir els objectius establerts
-Portar a terme accions que motivin els membres de la organització en el desenvolupament de la seva feina
-Dotar de formació al personal assignat
-Treballar de forma millora continuada i per mantenir els sistemes de qualitat implantats a l'empresa
-Presentar el pressupost del Departament i un sistema de control d'aquest
-Responsable d'integrar als sistemes de gestió els elements de la xarxa

Requirements

Busquem una persona amb els següents requisitis:

Formació:
-Grau en Enginyeria Elèctrica
-Disposar carnet conduir B1
-Català i Castellà parlat i escrit
-Domini ofimàtica (Excel Word...)

Valorable:
-Masters o Cursos relacionats amb aquesta especialitat
-Cursos en lideratge, gestió del temis i estrés i seguretat.
-Formació en sistemes qualitat ISO-9001, 14000, OSHAS
-Anglès parlat i escrit nivell Alt
-Cursos de proteccions elèctriques o de manteniment d'instal·lacions.


Offer

- Projecte estable
- Salari competitiu
- Ambient dinàmic

Application

Clara Ribas
(+34) 93 231 00 00 (Ext. 320)TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
See offers