Login
Create an account

Finance & Legal
JOB DESCRIPTION

 

You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one


HRBP


Location: Terrassa, Spain
Department: Finanzas
Salary: Salario competitivo
Contract: De duración indefinida


Organization

Empresa líder en el sector de la restauració a Catalunya vol incorporar a un HRBP per a una de les seves fàbriques a Sabadell.

Function

Reportant a la Cap de Laboral és el representant de Gestió de Persones als Centres de Producció, garantint el compliment normatiu, assessorament i suport al personal dels centres, amb l'objectiu d'assegurar un bon clima laboral, tant del personal intern com del personal extern.

1. Compliment normatiu.

- Garantir el compliment de tots els processos i polítiques de Recursos Humans en els centres de Producció (normativa laboral, normativa en SST...). Això també inclou la correcta gestió del personal extern (ETT) i dels possibles proveïdors.
- Realització d'auditories preventives, definició i implantació de plans d'acció per assegurar el compliment d'estàndards.
- Construir i mantenir tots els KPI's que l'ajudin a controlar i reportar el compliment normatiu.
- Donar feedback sobre tots els processos de RRHH, procediments i iniciatives.
- Actuar com enllaç entre RRHH i les diferents àrees operatives dels CCPP, inclosos els Representants Legals dels Treballadors.

2. Assessorament

- Assessorar, aconsellar i influir als comandaments dels CCPP per alinear els seus objectius, amb els de l'empresa. Igualment, també assessorar a la resta de treballadors dels CCPP.
- Quan és necessari, actuar d'enllaç entre els empleats i els comandaments per fer coincidir els objectius de l'empresa amb l'exercici dels empleats i que la direcció de GP sigui conscient de les inquietuds i necessitats dels treballadors.
-Donar suport en temes d'administració de personal a l'equip de Planificació. També a la resta d'empleats en els aspectes laborals (nòmina, horaris, conciliació, etc)

3. Gestió del Canvi i Implementació de millores

- Col:laborar amb la resta de l'equip de GP en la definició i implantació de noves iniciatives i millores en l'àmbit de RRHH.
- Liderar els processos de canvi i innovació organitzacional, identificant els punts crítics i gestionant les possibles problemàtiques.
- Identificar, gestionar i solucionar els possibles conflictes que poden ocórrer entre els diferents empleats, buscant solucions per aconseguir un bon clima organitzacional.
- Assegurar la correcta formació i avaluació.

Requirements

Llicenciat RRLL, Dret o similar.
Màster en RRHH.
Experiència en sector industrial.
Més de 3 anys d'experiència.

Offer

Incorporació immediata
Salari competitiu

Application

Míriam Pérez
mperez@talentsearchpeople.com
(+34) 93 231 00 00 (Ext. 341)


TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
See offers