Login
Create an account

Job description

 

Cap d'Explotació


Location: Granollers, Spain

Department: Engineering & Pharma

Salary: Salario competitivo

Organization

Empresa d'energia elèctrica amb més de 100 anys de recorregut amb seu a Granollers. Comercialitza energia elèctrica d'origen certificat 100% renovable.

Function

Com a Cap d'Explotació reportaràs al Director de Distribució i les teves funcions principals seran:

-Responsable de la Operació, manteniment i reposició de la xarxa de Distribució.
-Responsable del control econòmic de la seva àrea de gestió
-Responsable del pla d'autoprotecció
-Responsable de minimitzar les pèrdues tècniques a la xarxa
-Responsable de la supervisió del sistema de proteccions de la xarxa elèctrica
-Responsable del compliment dels objectius del seu Departament
-Estructurar, dinamitzar i planificar l'àrea de l seva gestió d'acord amb les directrius del projecte SGE
Definir les responsabilitats de la seva organització i proporcionar mitjans
-Liderar l'estratègia de l'empresa que aplica al seu Departament que permeti assolir els objectius establerts
-Portar a terme accions que motivin els membres de la organització en el desenvolupament de la seva feina
-Dotar de formació al personal assignat
-Treballar de forma millora continuada i per mantenir els sistemes de qualitat implantats a l'empresa
-Presentar el pressupost del Departament i un sistema de control d'aquest
-Responsable d'integrar als sistemes de gestió els elements de la xarxa

Requirements

Busquem una persona amb els següents requisitis:

Formació:
-Grau en Enginyeria Elèctrica
-Disposar carnet conduir B1
-Català i Castellà parlat i escrit
-Domini ofimàtica (Excel Word...)

Valorable:
-Masters o Cursos relacionats amb aquesta especialitat
-Cursos en lideratge, gestió del temis i estrés i seguretat.
-Formació en sistemes qualitat ISO-9001, 14000, OSHAS
-Anglès parlat i escrit nivell Alt
-Cursos de proteccions elèctriques o de manteniment d'instal·lacions.


Offer

- Projecte estable
- Salari competitiu
- Ambient dinàmic

Application

Clara Ribas
(+34) 93 231 00 00 (Ext. 164)TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
See offers