Login
Create an account

Candidates
JOB DESCRIPTION

 

You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one


HRBP


Location: Terrassa, Spain
Department: Finanzas
Salary: Salario competitivo
Contract: De duración indefinida


Organization

Empresa líder en el sector de la restauració a Catalunya vol incorporar a un HRBP per a una de les seves fàbriques a Sabadell.

Function

Reportant a la Cap de Laboral és el representant de Gestió de Persones als Centres de Producció, garantint el compliment normatiu, assessorament i suport al personal dels centres, amb l'objectiu d'assegurar un bon clima laboral, tant del personal intern com del personal extern.

1. Compliment normatiu.

- Garantir el compliment de tots els processos i polítiques de Recursos Humans en els centres de Producció (normativa laboral, normativa en SST...). Això també inclou la correcta gestió del personal extern (ETT) i dels possibles proveïdors.
- Realització d'auditories preventives, definició i implantació de plans d'acció per assegurar el compliment d'estàndards.
- Construir i mantenir tots els KPI's que l'ajudin a controlar i reportar el compliment normatiu.
- Donar feedback sobre tots els processos de RRHH, procediments i iniciatives.
- Actuar com enllaç entre RRHH i les diferents àrees operatives dels CCPP, inclosos els Representants Legals dels Treballadors.

2. Assessorament

- Assessorar, aconsellar i influir als comandaments dels CCPP per alinear els seus objectius, amb els de l'empresa. Igualment, també assessorar a la resta de treballadors dels CCPP.
- Quan és necessari, actuar d'enllaç entre els empleats i els comandaments per fer coincidir els objectius de l'empresa amb l'exercici dels empleats i que la direcció de GP sigui conscient de les inquietuds i necessitats dels treballadors.
-Donar suport en temes d'administració de personal a l'equip de Planificació. També a la resta d'empleats en els aspectes laborals (nòmina, horaris, conciliació, etc)

3. Gestió del Canvi i Implementació de millores

- Col:laborar amb la resta de l'equip de GP en la definició i implantació de noves iniciatives i millores en l'àmbit de RRHH.
- Liderar els processos de canvi i innovació organitzacional, identificant els punts crítics i gestionant les possibles problemàtiques.
- Identificar, gestionar i solucionar els possibles conflictes que poden ocórrer entre els diferents empleats, buscant solucions per aconseguir un bon clima organitzacional.
- Assegurar la correcta formació i avaluació.

Requirements

Llicenciat RRLL, Dret o similar.
Màster en RRHH.
Experiència en sector industrial.
Més de 3 anys d'experiència.

Offer

Incorporació immediata
Salari competitiu

Application

Míriam Pérez
mperez@talentsearchpeople.com
(+34) 93 231 00 00 (Ext. 341)


TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
See offers