Iniciar Sesión
Crear una cuenta

Job description

 

Coordinador de Manteniment


Ubicación: Granollers, Spain

Departamento: Ingeniería y Farma

Salario: Salario competitivo

Organización

Empresa d'energia elèctrica amb més de 100 anys de recorregut amb seu a Granollers. Comercialitza energia elèctrica d'origen certificat 100% renovable.

Empleo

Com a Coordinador de Manteniment reportaràs al Cap d'Explotació i les teves funcions principals seràn:

-Responsable de coordinar l'execució amb qualitat i terminis les revisions periòdiques de les instal.lacions
-Donar suport al Cap d'explotació en cas d'avaries a la xarxa
-Organitzar equips de treball per donar suport a reparacions d'avaries o incidents
-Planificar les tasques a assignar al personal propi o de contractista
-Planificar el manteniment de la xarxa AT i MT
-Seguiment de sol·licituds de queixes i reclamacions de punts de subministre dels paràmetres de la xarxa
-Realització de pressupostos de manteniment MT i AT, d’avaries i sinistres
-Supervisar l'actualització de l'esquema unifilar de la xarxa
-Actualització dels circuits de control i remotes
-Parametrització i manteniment del sistema de proteccions elèctriques,
-Control de la gestió dels equips de treball propis o contractats
-Control de qualitat de l’execució de les obres de manteniment i la seva seguretat i salut
-Control de la gestió econòmica de les obres de manteniment
-Cumplimentar els indicadors de gestió

Requisitos

Busquem una persona amb els següents requsitis:

Formació:
-Grau en Enginyeria Elèctrica
-Disposar carnet conduir B1
-Català i Castellà parlat i escrit
-Domini ofimàtica (Excel Word...)

Valorable:
-Masters o Cursos relacionats amb aquesta especialitat
-Cursos Seguretat i Salut Cursos de manteniment d'instal.lacions
-Experiència prèvia en sistemes qualitat ISO-9001, 14000, OSHAS
-Anglès parlat i escrit nivell Alt
-Cursos automatització sistemes
-Sistema qualitat ISO-9001, 14000, OSHAS

Oferta

- Projecte estable
- Salari competitiu
- Ambient dinàmic

Solicitud

Sandra Perez
(+34) 93 231 00 00 (Ext. 139)TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
Ver ofertas