Tècnic/a de Compres i Serveis Generals.

Perfiles Administración y Finanzas

De duración indefinida

Completa

Salario competitivo

  • Incorporación inmediata

El nostre client es una important empresa publica que realitza el desenvolupament econòmic a l’àrea de Barcelona.

Com Tècnic de Compres i Serveis Generals, donaràs suport al desenvolupament de les activitats derivades de les tasques pròpies del Departament de Compres i Serveis Generals de la Direcció de Recursos Econòmics de Barcelona.

Seràs responsable de:

-Participar en l’elaboració dels plecs de condicions tècniques per a la contractació dels serveis gestionats de forma directa o indirecta per Compres i Serveis Generals (millora continua del conjunt de clàusules dels plecs dels principals serveis als equipaments), amb incorporació de clàusules socials i mediambientals a tots aquests contractes segons la normativa actual i la llei de Contractes del Sector Públic.

-Revisar les propostes rebudes i participar en l’elaboració dels informes de les licitacions gestionades pel departament de Compres i Serveis Generals.

-Coordinar i fer seguiment dels diferents contractes gestionats pel departament durant tota la seva vigència (assegurances, neteja, seguretat, jardineria, transports, control plagues, etc) per garantir la seva correcta execució, el nivell de qualitat dels serveis i l’ajust al pressupost existent. Tant a nivell d’interlocució amb les empreses proveïdores com amb els diferents responsables d’equipaments i/o direccions implicades.

-Participar en la definició i garantir la implementació d’eines i procediments que permetin fer un seguiment dels serveis prestats als equipaments amb l’objectiu de millorar-los, realitzant propostes d’optimització, en estreta col·laboració amb els responsables d’equipaments.

-Participar en el disseny, revisió, actualització i millora continuada dels procediments de Compres i Serveis Generals com formularis, clàusules a incorporar, valoració de proveïdors, fluxos d’aprovació de sol·licituds, processos de facturació, etc.

-Participar en la elaboració dels informes d’avaluació periòdics que permetin fer un seguiment de l’assoliment dels objectius departamentals, així com mantenir actualitzades les eines de reporting que li siguin assignades.

-Supervisar les peticions de comandes (contractes menors) per garantir l’adequació a la normativa vigent tant en matèria de contractació administrativa com de propietat


Busquem un professional amb les següents qualificacions, experiència i habilitats:
Qualificacions
- Grau universitari en Dret o Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
-Es valorarà formació addicional en l'àmbit del Dret administratiu o mercantil.

Experiència

Imprescindible 3 anys d’experiència a nivell tècnic en la gestió i seguiment de grans contractes, preferentment en l’àmbit del sector públic i en la gestió de comandes.
Es valorarà experiència en la utilització de SAP.

Habilitats:

- Iniciativa
- Capacitat de planificació, organització i control
- Flexibilitat i gestió del canvi
- Negociació
- Gestió de processos
- Orientació a l’assoliment
- Orientació al client intern
- Gestió de projectes

-Imprescindible nivell alt de català, castellà. Es valorarà el coneixement d’idioma anglès.

-Posició permanent.
-Incorporació a projectes del servei públic de l’àrea de Barcelona.
-Plan de carrera i formació contínua.
-Salari competitiu.
-Horari flexible i possibilitat de treballs remots.

Vacantes Similares

¿Alguna duda?
¡A por ello!
Inscribirme